สินค้าทุกรุ่นสามารถผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน 0%

Shopping cart
฿0.00

To insert a Woonder icon into your custom text/HTML, you can use the HTML i tag:
<i class="ws ws-tag" aria-hidden="true"></i>

You can change the two colors of the icons in the theme customizer settings: Appearance » Customize » General » Global Colors. Set the Primary custom icon color and Secondary custom icon color options.

Here is the list of all icons with their classes:

class: ws ws-yen

class: ws ws-tag

class: ws ws-return

class: ws ws-coins-1

class: ws ws-sign

class: ws ws-heart

class: ws ws-wallet

class: ws ws-shopping-bag-2

class: ws ws-delivery-truck-1

class: ws ws-delivery-truck

class: ws ws-ticket

class: ws ws-task

class: ws ws-chat

class: ws ws-shopping-basket

class: ws ws-shopping-bag-1

class: ws ws-loupe

class: ws ws-percentage

class: ws ws-review

class: ws ws-receipt

class: ws ws-smartphone-1

class: ws ws-smartphone

class: ws ws-atm

class: ws ws-email

class: ws ws-pin

class: ws ws-list

class: ws ws-hanger-1

class: ws ws-hanger

class: ws ws-gift

class: ws ws-gift-bag

class: ws ws-package-2

class: ws ws-dollar

class: ws ws-euro

class: ws ws-coins

class: ws ws-cursor

class: ws ws-online-banking

class: ws ws-cash-1

class: ws ws-cash

class: ws ws-trolley

class: ws ws-shopping-cart-2

class: ws ws-shopping-cart-1

class: ws ws-shopping-cart

class: ws ws-credit-card-1

class: ws ws-credit-card

class: ws ws-calculator

class: ws ws-package-1

class: ws ws-package

class: ws ws-medal

class: ws ws-barcode

class: ws ws-shopping-bag

class: ws ws-worldwide