สินค้าทุกรุ่นสามารถผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน 0%

Shopping cart
฿0.00

นโยบายคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน โดยร้าน CBC eMART

วัตถุประสงค์

นโยบายการบริการหลังการขายของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการซื้อสินค้าที่ CBC eMART เราจะทำให้มั่นใจว่านโยบายของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่มีการเปรียบเทียบกันด้านราคา

ขอบเขต

นโยบายนี้กำหนดแนวทาง และมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ซื้อจาก CBC eMART เท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

CBC eMART มีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับทุกๆ การซื้อสินค้าใน shop.cbcinter.com จาก  CBC eMART แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน ขึ้นอยู่กับคำอธิบายในหน้ารายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการคืนสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาคืนสินค้าจากสัญลักษณ์ที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า

นอกจากนี้ CBC eMART ยังได้นำเสนอบริการหลังการขายเพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบจากสัญลักษณ์ที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า

โดย CBC eMART เสนอบริการหลังการขาย 3 ตัวเลือก ได้แก่ การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า การซ่อมแซม

 • “คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน” หรือ “คืนเงิน” หมายถึง ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ขาย และตั้งใจจะรับเงินคืนสำหรับธุรกรรมดังกล่าว
 • “การเปลี่ยนสินค้า” หมายถึง ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ขาย และตั้งใจจะรับสินค้าใหม่ที่เป็นชนิดและแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็น สี แบบ หรือ ไซส์อื่นให้ลูกค้าได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็น สี แบบ หรือ ไซส์อื่น ลูกค้าต้องคืนสินค้า และสั่งใหม่เท่านั้น
 • “การซ่อมแซม” หมายถึง ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีการรับประกัน และสินค้าดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จนเป็นสาเหตุให้ลูกค้าต้องการซ่อมแซมสินค้า

CBC eMART ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการหลังการขายใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายหลังการขาย

การดำเนินการบริการหลังการขาย

 

ข้อกำหนดสำหรับการยื่นคำร้องบริการหลังการขาย

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้าและเหตุผลการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

 • “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
 • “สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า)” หมายถึง สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
 • “หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว
 • “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
 • “สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา” หมายถึง สินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์
 • “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
 • “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น CBC eMART ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
 • กรณีที่ได้รับสินค้าผิด สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
 • กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 • กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ รายการสินค้าด้านล่างดังต่อไปนี้จะไม่สามารถคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้